Obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://eshop.potravinarskypavilon.cz je:

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem Kamýcká 129, 165 00, Praha – Suchdol

Provozovna: Sídlištní 1368/7,  165 00, Praha – Suchdol

IČ: 60460709

DIČ: CZ60460709

Bankovní spojení:  500022222/0800

(dále jen „prodejce“)

 

Objednání zboží

Zboží si může zákazník objednat několika různými způsoby. Zákazník se může zaregistrovat, následně zboží vloží do košíku a odešle objednávku či bez předchozí registrace (zákazník bude automaticky zaregistrován po odeslání objednávky, následně zákazníkovi zašleme přihlašovací údaje do emailu, aby je mohl využít pro další nákup).

Ceny zboží jsou vždy uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky budou vyvěšeny nejméně jeden den před jejich účinností.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době. Zboží se považuje za dodané převzetím ze strany zákazníka, nebo uplynutím doby určené pro vyzvednutí objednaného zboží. To jest dva následující pracovní dny ode dne určeného pro vyzvednutí.

 

Způsob úhrady ceny zboží a převzetí

Zákazník hradí kupní cenu prostřednictvím platební brány na internetu (3D-Secure zabezpečení, HTTPS protokol). 

Jsou přijímány tyto platební karty: VISA Electron, VISA, Maestro, MasterCard.

 

Převzetí zboží

Převzetí zboží probíhá na prodejně prodejce v čase určeném při objednávce na webových stránkách. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Na pozdější reklamace tohoto rázu nebude brán zřetel.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku převzetí zboží. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. 

 

Odstoupení od objednávky a vrácení části či celé kupní ceny zboží

Od okamžiku uzavření objednávky lze v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy. Odstoupit je možné i bez udání důvodu, ale je nutné dodržet lhůtu max. 14 dnů ode dne převzetí. Odstoupit od smlouvy nelze v případech, kdy se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Jedná se tedy o zboží, které se běžně označuje datem použitelnosti či spotřeby a dále o  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a z tohoto důvodu takové zboží nelze fakticky vrátit.

V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží vrácena okamžitě či do 14 dnů od řádného vrácení zboží na provozovnu, a to v hotovosti na místě či na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena kupní cena zboží.

 

Záruka a reklamační podmínky

Veškeré zboží je označeno vždy tak, aby byla zřejmá jeho minimální trvanlivost a je zákazníkovi doručeno vždy v první polovině exspirační lhůty, pokud není uvedeno jinak.

V případě reklamace zákazník tuto věc musí ohlásit dopředu elektronickou poštou na adresu pavilon@af.czu.cz. Následně je povinen doručit reklamované zboží na adresu provozovny České zemědělské univerzity v Praze, Sídlištní 1368/7,  165 00, Praha – Suchdol (Potravinářský pavilon – budova FAPPZ – F).

Reklamované zboží musí být zabaleno v původním obalu či v náhradním vhodném přepravním obalu.

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu ve výši částky, kterou za zboží zaplatil. K vrácení kupní ceny či její části dojde do 14 dnů od oprávněné reklamace, a to na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena kupní cena zboží.

Reklamaci není možné uplatnit, pokud již uplynula lhůta minimální trvanlivosti samotného zboží.

 

Řešení sporů

Provoz internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, či je možné spor řešit prostřednictvím e-mailové adresy pavilon@af.czu.cz.

Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky, který je místně příslušný dle sídla prodejce.

V případě stížnosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

Košík
Poznámka:Ještě jste nevyplnili adresu.

Žádné produkty v košíku.

cs_CZCzech
Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat. Zobrazit více
Souhlasím